RESERVE/PAYMENT

การจอง

การทำการจองล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายในการนัดหมาย วันและเวลา ที่แน่นอนก่อนที่ลูกค้าคนสำคัญจะมาถึง และทางสปามีความประสงค์ต้องทำการจองจากหมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้าเพื่อทำการนัดหมายทุกครั้ง

การลงทะเบียน

กรุณาลงทะเบียนเข้ารับบริการที่จุดต้อนรับด้านหน้า ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับบริการเพื่อไม่ให้เวลาของการบริการของลูกค้าเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ ,การมาลงทะเบียนล่าช้าต้องเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้ทำการจองและนัดหมายไว้เบื้องต้นหากเวลาของผู้รับบริการได้สั้นลงคงต้องขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเวลาที่ทำการจองนัดหมายไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้เข้ารับบริการท่านอื่นอย่างเป็นธรรม

การพิจารณาในกรณีพิเศษ

ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการ มีภาวะความดันโลหิตสูง,ภาวะโรคหัวใจ,กำลังตั้งครรภ์, หรือมีภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์อื่นๆ จะต้องมีการแจ้งกับพนักงานทางเรา ก่อนที่ผู้เข้ารับบริการจะทำการลงทะเบียนและกรุณาแจ้งพนักงานหัตถการในเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านที่มีอยู่ของท่านด้วย

การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

การสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสปาเป็นสิ่งต้องห้าม นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออาหารมื้อหนักก่อนหรือหลังในการสปาบำบัดใดๆ

ทรัพย์สินและของมีค่า

เราขอแนะนำว่าผู้เข้ารับบริการไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่าใดๆมาเข้ารับบริการที่สปาเพราะทางผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าใด ๆของท่านที่นำเข้ามาที่สปา

บัตรของขวัญ

บัตรของขวัญสำหรับสปาทรีทเมนท์ของเรามีจำหน่าย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางสปาของเรา

นโยบายการคืนเงิน

ในแพคเกจทรีทเมนท์ด้วยสปา สมาชิกจะไม่สามารถคืนเงินหรือโอนเงินและไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

การชำระเงิน

ทางเรารับเงินสดและการโอนเงิน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า