Thai Meridian Massage

รายละเอียด

การนวดแผนไทยทั้งร่างกายอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า การนวดแผนไทยแบบฉบับโพธาลัยนั้นนวดไปตามแนวของเส้นประธานสิบซึ่งเป็นศาสตร์ของไทย เทคนิคของศาสตร์อินเดีย และจีน ท่าฤาษีดัดตนเป็นการยืด เหยียดเส้นมาประยุกต์กับการนวดอย่างลงตัว จึงเป็นที่มาของท่านวดที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของโพธาลัยช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลา : 90 นาที

1,300.00 บาท

BOOK NOW

ระยะเวลา : 120 นาที

1,700.00 บาท

BOOK NOW