ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งเวลาปิดทำการของวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 โพธาลัยจะปิดทำการเวลา 19:00น. รับ Booking สุดท้ายเวลา 17:00 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

BOOKING ONLINE